Polityka Prywatności

Polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności Serwisu SuperHero Magazyn ma charakter informacyjny i nie jest ona źródłem obowiązków dla Użytkowników lub Klientów Wydawnictwa.

Gromadzenie i wykorzystanie danych

Czytelnicy „SuperHero Magazyn”, Użytkownicy Serwisu http://superhero.com.pl mogą z niego korzystać anonimowo, jednak w niektórych przypadkach może być wymagane podanie właściwych danych. W związku z tym Wydawca, przestrzegając zasad ochrony prywatności klientów przewidzianych ustawą OODO stosuje Politykę Prywatności do danych osobowych przetwarzanych w serwisie w celu umożliwienia pełnego korzystania z niego, w celu publikowania treści. W celu realizacji zamówień, w szczególności wystawiania dowodów płatności i dostawy towarów, gromadzone są następujące dane – imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu, mieszkania, miejscowość, kod pocztowy), numer telefonu kontaktowego. W celu rejestracji Konta Klienta w Serwisie mogą być zbierane są następujące dane: imię i nazwisko, adres e-mail, hasło.

Wydawnictwo może też powierzyć przetwarzania danych osobowych Klienta lub innych danych, o których mowa w Polityce Prywatności innym podmiotom świadczącym na rzecz Wydawnictwa usługi hostingu, administracji, utrzymywania oraz zarządzania serwisem, a także realizacji ewentualnych zamówień zakupowych.

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu korzystania z wybranych funkcji Serwisu, a także na potrzeby ewentualnego dochodzenia roszczeń, tworzenia analiz dotyczących funkcjonowania Serwisu, na przykład statystyk oglądalności, w celu organizacji konkursów czy też przekazywania informacji handlowej, w szczególności przesyłania na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej zamówionego Newslettera.

Wydawnictwo OiD nie udostępnia osobom ani firmom trzecim danych osobowych Użytkowników, za wyjątkiem sytuacji wskazanych powyżej, gdy dzieje się to za wyraźną zgodą Użytkownika albo na żądanie uprawnionych organów.

Pliki cookies

Niektóre dane zbierane są automatycznie. Mogą być one zbierane w logach systemowych oraz przez pliki cookies. Wydawnictwo może wykorzystywać pliki typu cookies w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z Serwisu internetowego przez Klienta. Są to dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach, za pośrednictwem których Klient korzysta z Serwisu internetowego. Umożliwiają one utrzymanie sesji Klienta bez konieczności wpisywania Loginu i Hasła na każdej podstronie serwisu, tworzenie statystyk oglądalności, personalizację przekazów marketingowych.

Wykorzystywane są cookies sesyjne ulegające skasowaniu po zamknięciu okna przeglądarki internetowej oraz cookies trwałe, zapisywane na określony czas w urządzeniach, za pośrednictwem których Klient korzysta z Serwisu.

Klient może samodzielnie i w dowolnym momencie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez te pliki do swojego urządzenia. W ramach tych ustawień automatyczne zapisywanie plików cookies może zostać zablokowane w ustawieniach przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje o zasadach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej. Klient może w każdej chwili także usunąć pliki cookies, korzystając z funkcji przeglądarki internetowej.

Ograniczenie stosowania plików cookies może jednak mieć wpływ na pewne funkcjonalności dostępne w Serwisie.

W Serwisie wykorzystywane są również cookies zamieszczane przez partnerów Wydawnictwa, umożliwiając personalizację działalności reklamowej i rozliczanie jej efektów.

Administrator danych

Administratorem danych osobowych, o których mowa powyżej jest Wydawnictwo OiD z siedzibą w Warszawie, ul. Bogatyńska 10A/58, NIP 5270211264. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z udzielonym przez Użytkownika zezwoleniem oraz w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa w tym ustawy z dania 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dania 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Dostęp do danych i prawo ich modyfikacji

Każdy Użytkownik ma prawo do wglądu w swoje dane, aktualizowania ich treści oraz ich usuwania. Można to zrobić automatycznie, a jeśli nie ma takiej możliwości, to kontaktując się z Redakcją Serwisu pod adresem (redakcja@superhero.com.pl) lub skorzystać z funkcjonalności udostępnionych w ramach Konta Klienta.

W przypadku, gdy Wydawnictwo występuje o wyrażenie zgody na przesyłanie informacji handlowej drogą elektroniczną, osobie która wyraziła taką zgodę przysługuje prawo jej cofnięcia. W tym celu należy: wysłać e-mail na adres: redakcja@superhero.com.pl, wpisując w temacie słowo „rezygnacja”, kliknąć w link powodujący cofnięcie zgody umieszczony w treści informacji handlowej lub wysłać pisemną informację o cofnięciu zgody na otrzymywanie informacji handlowej na adres: Wydawnictwo OiD, ul. Bogatyńska 10A/58, 01-461 Warszawa.

Jeżeli Klient umieszcza w serwisie jakiekolwiek dane osobowe innych osób, może to uczynić jedynie za ich zgodą pod warunkiem nienaruszania przepisów obowiązującego prawa i dóbr osobistych tych osób.

Zabezpieczenie danych

Wydawnictwo dokłada starań, by zapewnić wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania z Serwisu. Informacje o zdarzeniach, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo informacji i danych gromadzonych i przesyłanych w ramach korzystania z Serwisu i sklepu internetowego, dotyczące podejrzenia o zawartości w plikach wirusów i innych plików o podobnym charakterze należy zgłaszać do Wydawnictwa na adres: redakcja@superhero.com.pl.

Serwis i Sklep internetowy może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator sugeruje, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z Polityką Prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko Serwisu SuperHero Magazyn.

ISSN 2391-4505, ISSN 2391-4513 Frontier Theme